3.20.2009

C# drobky: extension methods - IsNull(), IsNotNull(), ForNotNull(), AsString(), Nop()

Rozhodl jsem se, že některé své kusy kódu, které jsou dostatečně malé a jednoduché budu publikovat na blogu, aby je mohl používat taky někdo jiný. V zásadě se nejdná o nic světoborného - každý by to dokázal napsat sám - ale někomu to snad ulehčí práci nebo inspiruje.

Dnes tu mám pár extension metod, které poměrně často používám. Všechny - až na poslední - mají co do činění s NULL odkazem.
První dvě jsou tyto:
public static partial class ObjectExtensionHelper {
public static bool IsNull( this object obj ) {
return object.ReferenceEquals( obj, null );
}

public static bool IsNull( this object obj ) {
return object.ReferenceEquals( obj, null );
}
}

Leckoho napadne k čemu je něco takového dobré, když tu existuje jednoduchý zápis:
variable == null

Vysvětlení je jednoduché. Už se mi stalo, že jsem použil třídu třetí strany, kde někoho napadla "skvélá" myšlenka - přepsat operátor "==" a při porovnání s null vracet false. Pro vyvarování se tomuto případu je potřeba používat statickou metodu "object.ReferenceEquals", jenže její použití je při kombinaci s četností kontroly na NULL pro mě příliš zdlouhavá. Tímto způsobem jsem toho všeho ušetřen.

Další metodu, kterou tu mám je podobného rázu.
public static partial class ObjectExtensionHelper {
public static bool ForNotNull( this T obj, Action notNullAction ) {
var ret = obj.IsNotNull();
if ( ret ) {
notNullAction( obj );
}

return ret;
}
}

A k čemu že to je dobré? Občas se stává, že se musím probrat hierarchií několika objektů, než se dostanu ke kýženému cíli.

Například:
var address = envelope.Invoice.Header.BuyersParty.Party.Address;

To není nic tak strašného, pokud není potřeba každý objekt kontrolovat na null. Takový záspis pak není ani stručný, ani moc přehledný:
if ( envelope.IsNotNull() ) {
Address address = null;
var invoice = envelope.Invoice;
if ( invoice.IsNotNull() ) {
var header = invoice.Header;
if ( header.IsNotNull() ) {
var buyersParty = header.BuyersParty;
if ( buyersParty.IsNotNull() ) {
var party = buyersParty.Party;
if ( party.IsNotNull() ) {
address = party.Address;
}
}
}
}
}

nicméně pomocí metody "ForNotNull()" a lambda výrazům to celé jde celé alespoň trochu zkrátit:
Address address = null;
envelope.ForNotNull(
e => e.Invoice.ForNotNull(
i => i.Header.ForNotNull(
h => h.BuyersParty.ForNotNull(
b => b.Party.ForNotNull(
p => address = p.Address )
)
)
)
);


Další z této sady metod je "AsString()". Jestliže někde často používáte volání "ToString()" a vždy předtím kontrolujete zda cíl volání není null, neobejdete se bez ifu či operátoru "?". Tato metoda to má ulehčit:
public static partial class ObjectExtensionHelper {
public static string AsString( this object obj ) {
if ( obj.IsNull() ) { return obj.ToString(); }
return null;
}


Na závěr tu mám jednu metodu, která se od těch předchozích liší. Ona se vlastně liší téměř ode všech metod. Má totiž za úkol nedělat vůbec nic.
public static partial class ObjectExtensionHelper {
[System.Diagnostics.Conditional( "DEBUG" )]
public static void Nop( this object obj ) { /* nedela nic */ }
}


A k čemu to je celé dobré? Slouží mi právě při zmíněném ladéní programu. Občas není v metodě žádné vhodné místo, kam bych umístil breakpoint. Vložím tedy to kódu volání "Nop()" kam potřebuji, a aniž bych změnil funkcionalitu metody, mám volné místo pro breakpoint.

Atributem "[Conditional]" se určuje při jakých přepínačích má kompilátor zahrnout volání označené metody. Jestliže budete volat tuto metodu a zkompilujete zdrojové kódy s přepínačem "DEBUG" (což je téměř vždy, když chcete program ladit), tak její volání zahrne do kompilace. V ostatních případech (například při kompilaci pro zákazníka) její volání nezkompiluje.

Toť je pro dnešek vše.

10.08.2008

MS Office for .NET v0.1.2

Dnes jsem nauploadoval release v0.1.2. Obsahuje všechny výčtové datové typy ( enum types ) z knihoven office, excelu, wordu a outlooku.
Naštěstí jsem je nemusel psát ručně ( je jich přes tisíckovku ), ale zvládl to generátor kódu za pár vteřin.

Ten generátor zatím vypadá velmi dobře, chce to ještě dodělat nějaké nastavení, aby se správně generovaly členy tříd. Pak už nebude problém vygenerovat wrapper třídy pro ostatní typy.

Přemýšlím, jak moc zuniverzálnit ten generátor kódu. Našel jsem totiž pár COM komponent, které by se mi ( a myslím, že nejen mě ) docela hodily a nepoužívám je. Tak bych chtěl proces vygenerování zdrojového kódu pro wrapper assembly co nejvíce zjednodušit.

10.07.2008

MS Office for .NET v0.1.1

Včera jsem udělal další release MS Office for .NET. Jedná se o verzi v0.1.1.
Zakomponoval jsem do wrapper tříd vazby, které zajišťují automatické uvolnění COM objektů. Teď už by se tedy měly aplikace uvolňovat z paměti, i když někde zapomenete referenci na wrapper objekt.

Všechny wrapper třídy nyní implementují rozhraní IDisposable. Při volání metody Dispose se uvolňí reference na COM objekt. Tím se i trochu zjednodušila práce s třídou Application, jelikož ji nyní lze uzavřít do bloku "using( ... ) { ... }".

10.01.2008

MS Office for .NET na CodePlex.com

Založil jsem open-source projekt MS Office for .NET na serveru CodePlex.com. Jeho model je/bude stejný jako jsem popsal v minulém příspěvku.

Tak by mělo být všem jasné, jak s MS Office pracovat, a každý si to nebude muset psát sám.

Jelikož ale vývoj tohoto projektu není žádná zábava, nepočítám, že bych měl moc přispěvatelů :).

9.25.2008

Použivani MS Office z prostředí .NET

Jedna z častých otázek, která se objevuje na diskuzních fórech, je ovládání MS Office či přístup do jejich souborů. Přestože se to zdá jako jednoduchý úkol, realita je trošku někde jinde.
Máte v zásade tři možnosti, které mají své pro i proti.

1) OleDB provider pro Excel
2) Visual Studio Tools for Office ( VSTO )
3) Napsat si vlastni wrapper

Paradoxne nejjednodužší (*) a nejspolehlivějši je třetí možnost.
Když využijete schopnost VB.NET - late binding - tak můžete komunikovoat s COM rozhraním Office s poměrně vysokým (oproti ostatním možnostem) komfortem. V podstatě opisujete to, co vidíte ve VBA u Office a Excelu/Wordu/Outlooku/atd...

Přiklad:

Public Class ExcelApplication

    private m_NativeApplication As Object 'COM objekt s aplikaci excelu

     Public Sub New(nativeApplication As Object) 'konstruktor
         m_NativeApplication = nativeApplication
     End Sub

     Public Shared Function CreateApplication() As ExcelApplication
         Dim comObj = CreateObject("Excel.Application") 'vytvori instanci COM objektu excelu
         Dim ret As New ExcelApplication(comObj) 'vytvori wrapper tridu nad COM objektem
         Return ret
     End Function

     Public Readonly Property WorkBooks() As WorkBooks
         Get
             Dim comObj As Object = m_NativeApplication.WorkBooks 'ziska se COM objekt WorkBooks
             Dim ret As New WorkBooks(comObj)
             Return ret
         End Get
     End Property

     Public Sub Quit()
         m_NativeApplication.Quit() 'za behu aplikace se "samo" zjisti jaka metoda se ma zavolat = late binding
    End Sub
End Class

Public Class WorkBooks
     Dim m_NativeWorkBooks As Object

     public Sub New(nativeWorkBooks as Object)
         m_NativeWorkBooks = nativeWorkBooks
End Sub

     Public Default Readonly Property Item(index As Integer)
         Get
             Dim comObj as Object = m_NativeWorkBooks(index)
             Dim ret As new WorkBook(comObj)
             Eeturn ret
         End Get
     End Property

     Public Function Open(filename As String) As WorkBook
         Dim comObj as Object = m_NativeWorkBook.Open(filename)
         Dim ret As New WorkBook(comObj)
         Return ret
     End Function

End Class

...
...
...


A takto si vytvoříte třídy, jejich metody a property, které potřebujete. Navíc nejste zavislí na konkrétni verzi Office. Toto bude fungovat na Office 2000, xp, 2003, a novejsi, mozna i starsi.

(*) S příchodem VSTO 2007 SE se situace trochu zlepšila, a už to není tak strašné. Leč, stále mají co vylepšovat.

P.S.: Pokud chcete těch tříd hodně, zamyslete se nad možnosti automatické generace kódu.

9.24.2008

StackOverflow

Nedávno jsem narazil na server StackOverflow.com. Musím přiznat, že mě hned ze začatku chytnul. Mají tam docela pěkný systém bodování odpovědí ( rating ), a ( což je nezvyklé ) i otázek. Kromě toho lze získávat i odznaky, za různé aktivity. Bohužel mi některé připadají docela přízemní - zřejmě mají motivovat, ale dle mého názoru spíš devalvují jejich hodnotu.

Podle výše získaného ratingu se uživatelům zpřístupňují komunitní funkce. Úplně ze začátku může uživatel jen posílat dotazy či na ně odpovídat. Po získání 15 bodů už může i přidávat komentáře a hodnotit ostatni. Dále se pak nabízí další možnosti, nebudu je tu vypisovat, můžete si je přečíst ve faq.

Je vidět, že je server ještě mladý, jelikož již po chvíli používání člověku chybí pár užitešných funkcí. Mě osobně například chybí filtrování dotazů podle více tagů - nyní lze jen podle jednoho. Nicméně to vypadá, že vývojový tým ( mimochodem složený z docela známých jmen ) má zájem o odezvu uživatelů, tak se tato funkce snad brzy objeví.

Zatím jsem dosáhl hodnoceni 267 bodů a mé nadšení ještě neopadlo. Vypadá to, že se StackOverflow stane mým oblíbeným serverem ... a kdo ví, třeba nahradí i moje oblíbené fórum builder.cz.